اسب کرد ايران بر طبق نوشته هاي جهانگردان و مورخين از هرودت گرفته تا معاصرين، به اقصي نقاط دنيا انتقال يافته  و خون آن در شريانهاي اسبهاي دنيا جريان دارد. اسب كرد از اسبهاي تواناي ارزشمند و پرخون دنيا محسوب گرديده و مبدا و منشا آن ايران مي باشد.

گرچه در خيلي از منابع نامي از آن برده نشده است .

معمولاً براي اسب كرد سه تيره مطرح مي گردد كه عبارتند از : ...

 

ادامه مطلب

۱- جاف  ۲- افشاري  ۳- سنجابي

۱- تيره جاف : بيش ترين جمعيت را دارد و بيشتر به رنگ سياه و سفيد بوده و طايفه هاي نگهدارنده در طي زندگي خود اين دو رنگ را انتخاب و نگهداري نموده اند و در كردستان موجود است.

۲- تيره افشاري : دومين جمعيت را دارا مي باشد و عمدتاً كهر و قره كهر مي باشند.

۳- تيره سنجابي : عمدتاً كرنگ و نيله و به ندرت سمند مي باشند ودر منطقه كرمانشاه واسلام آباد وجود دارد.

در تاريخچه تكامل اسب ايران پيدايش اسب كرد را مستقيماً به ۵۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح و به اسبهاي معروف نيسايي مرتبط مي دانند.

اسب جاف معمولاً قره كهر  مي باشد و به بلندي ، بين ۱۵۰ تا ۱۵۵ سانتي متر ، بدون برجستگي در استخوان بندي سر ، با گردن نيرومند و شانه ها و كپل تنومند.

نمونه بارزي از اسب جاف بر روي سنگ مقبره زانتوس واقع در ليبي ( حدود ۴۸۰ قبل از ميلاد ) نقشبندي شده و نمايشگر ميراث باستاني تيره جاف است.

اسب کرد

اسب كرد نه تنها از زيبائي خاص برخوردار است بلكه داراي استقامت بي نهايت مي باشد. اسب نژاد كرد به خصوص در مسابقات چوگان موفق بوده اند و بسياري از اسبهاي كرد در مسابقات پرش و سواري استقامت افتخارات ارزنده كسب كرده اند.

تاريخچه اسب كرد از مبدا نخستين دوره ثبت شده تاريخ آغاز ميگردد و از روزگار شيرين باستان افسانه اي سرچشمه ميگيرد. اسم نيسائي را اجداد اسب های كرد امروزي از جلگه هاي مهد پرورش خود به ارث بردند.

شگفت انگيزترين نشانه اسب نيسائي سر آن بود . استخوانهاي پيشاني و بيني خيلي برجسته بودند . همچنين استخوانهاي برجسته فك بالا از هر دو طرف استخوانهاي بيني بيرون آمده است در نتيجه استخوان بندي درشت پيشاني ، گوشهاي اسب عقب تر از حد معمول قرار گرفته بود و در پايان تصوير بي همتا و سرشار از توانائي و هوشياري اسب نيسائي را كامل مي كرد.

تحقيقات اخير پيرامون بقاياي جانوران باستاني در جريان عمليات حفاري صحت نقشهاي بازمانده اسب نيسائي را با مدارك طبيعي تائيد مي كند. اسب مادها يقيناً حيوان مهيبي بود و آشنائي با تاريخ آن حقيقت مهمتري را آشكار مي كند و گواهي مي دهد كه پرورش و توليد اسب به طريق كشش انتخابي ابتدا در ايران باستان مرسوم شد.

طبيعت، يونجه زارهاي گسترده نصيب سرزمين ماد ( كرمانشاهان امروز ) كرده بود ، غني از سنگ آهك كوهزارهاي ژورا ، يونجه زارهاي پهناور ماد عامل مهمي در پيشرفت پرورش و توليد نژاد اسبهاي نيسائي بود . پرشكوه ترين نقش بازمانده از اسب نيسائي در تخت جمشيد در معرض نمايش است. در اين تصوير جثه اسب نيسائي در خدمت پادشاهان بزرگ ايران مهيب به نظر مي آيد.

در نقشهاي ديگر، اسب نيسائي ، با سر بزرگ و سنگين و گردني آراسته ، با يال پر پشت و همه اعضاء بدن اسب به تنه اي سنگين و در عين حال كشيده ، استوار بر روي پاهاي كوتاه ، در وهله اول موجودي مسخره آميز به نظر مي رسد ، ولي با بررسي عميق تر ، با وجود درشتي خارق العاده سر اسب ، تمثالي از نجابت بر روي صفحه سنگ آشكار مي شود ، سرشار از عظمت و نيروي بي نظير نژاد نيسائي ، يونانيان قديم تنومندي اسب نيسائي را تحسين مي كردند و از پاهائي كه زمين را لرزانده بود سخن مي گفتند .

ايران باستان مركز پر رونق پرورش و توليد اسب در طول دوره اي بيش از ۲۰۰۰ سال بود. بعد از فتح ايران توسط اعراب نژاد اسب نيسائي رو به زوال گذارد و رفته رفته اسب نيسائي به كلي ناپديد شد و ميدان بازشد براي اسبي بلندتر و سبكتر كه ژان شاردن در قرن ۱۸ ميلادي از آن به عنوان « زيباترين اسب شرق » ياد كرد ( مسافرت در ايران ).

معلوم نيست نابودي اسب بزرگ ايران باستان ناشي از روش افراطي در تغذيه اسب بود يا به علت تبعيد اسبهاي قابل كشش و يا درنتيجه كشتار اسبها توسط قشونهاي متجاوز دشمن . امروزه گاه و بيگاه نمونه اي از اسب اصيل نيسائي ظهور مي كند و ليكن اين اتفاق نادر است.

از ميان تيره هاي گوناگون اسب كرد كه هنوز در وادي پر بركت كوهستان زاگرس پرورش داده مي شود تيره جاف در كثرت و شهرت پيشتاز است .

اسب كرد فوق العاده قانع و كم خوراك و در زمستان هاي سخت نواحي كوهستاني كردستان كه هيچ وسيله نقليه اي قادر به حركت و عبور نيست عامل انتقال امداد و بيماران از روستائي به روستاي ديگر يا به مركز پخش است و دليل ماندگاري را مي توان همين مقاومت بي مانند در كوهستان دانست. اسب كرد از قديم الايام نماد فرهنگي ، تاريخي مردم كرد بوده و داشتن آن همواره براي خانواده ها مايه مباهات و فخر بوده است.

پراكنش اسب كرد

عمدتاً اين نژاد در منطقه كرمانشاه و مناطق اطراف آن و استانهاي آذربايجان غربي و قسمتي از زنجان ( سلطانيه ) ، لرستان و كردستان و اصفهان پراكنده مي باشند .
اين نژاد به كشورهاي همجوار ( عراق ، تركيه و قسمتي از جمهوري آذربايجان ) انتقال يافته و جمعيت مناسبي را تشكيل داده است.

خصوصيات ریخت شناسی ( فنوتیپ )

پيشاني = معمولاً مشابه اسب عرب است ولي در اسبهاي كرد معمولاً پيشاني همراه با برجستگي است.

گوشها = اندكي عقب .
سر = سنگين .
چشم ها = عميق و خشمگين .
استخوان بيني = دراز .
فاصله دو استخوان فك در ناحيه حلق زياد .
گردن = قوي ، سينه از جلو به حد قابل توجه عضلاني .
دست و پا كوتاه و بسيار محكم با اندك مو در ناحيه شاخ مو .
بدن = عضلاني و جمع .
بسيارباهوش ، مطيع ، صبور

وضعيت صدور شناسنامه

فعاليتهايي در مورد بررسي فنوتيپ و تعيين معيارهاي ظاهري اسب كرد توسط آقاي دكتر محمد تقي ابراهيم پور و انجمن ملي اسب ايران صورت پذيرفته است. اولين تحقيقات در مورد نژاد اسب كرد ايران ، توسط وي در سالهاي ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲ انجام پذيرفته است و انجام اين فعاليت منجر به ارائه اولين كتاب تبارنامه نژاد كرد گرديده است كه در اين كتاب مجموعاً ۱۰۱ نريان و ۵۱ ماديان ثبت گرديده است.

لازم به ذكر است كه اسب نژاد كردي ايران فاقد تبارنامه بين المللي مي باشد و فقط داراي تبارنامه ملي مي باشد.

بعد از گردآوري اولين كتاب تبارنامه اسب كرد در انجمن سلطنتي اسب ايران در سال هاي فوق فعاليت هاي دقيق تري نيز به جهت شناسائي هر چه دقيق تر نژاد كرد در ايران انجام پذيرفته است . در چندين سال اخير نيز معيارهايي بر مبناي خصوصيات ظاهري و فنوتيپي اسب كرد در انجمن ملي اسب ايران انجام پذيرفته است كه بر مبناي آن اسب هاي كرد را به گروه هاي ۱۰۰% خالص و ۷۵% خالص و ۵۰% خالص تقسيم بندي نموده اند اما در حال حاضر اين معيار فنوتيپي در مركز تبارنامه اسب كرد ايران استفاده نمي شود

لازم بذكر است تعداد۲۵۸راس اسب طي ساليان گذشته بر اساس فنوتيپ توسط فدراسيون داغ كرد شدند.

مطالب تکمیلی در خصوص تکامل اسب کرد از دیدگاه و به قلم دکتر ابراهیم پور :

تکامل اسب
تکامل اسب

این تصویرها و شرح زیر آن ها را نگاه کنید اینها مراحل تکامل اسب هستند از هفتاد میلیون سال پیش تا به امروز که قد آنها در این مدت از ۲۵ سانتی متر به ۱۷۰-۸۰ سانتی متر رسیده است. کمی که به تصویرها و شرح آنها توجه کنید می بینید که زیر ۵۰ میلیون سال اسب ها در امریکا می زیسته اند و از آن به بعد به اروپا و آسیا مهاجرت کرده اند . گفته شد از ۲۰ میلیون سال پیش اسب ها که در آن زمان تقریباً ۵۰ سانتیمتر قد داشتند از امریکا ی شمالی از قطب به طرف آسیا و اروپا مهاجرت کردند آن چنان که در امریکای شمالی اثری از آن ها باقی نماند.

در طرف آسیا اروپایی قطب اسب ها به دو دسته تقسیم شدند یک دسته به طرف غرب اروپا رفتند و در جلگه ی پر علف اروپا متفرق شدند اسبهای خونسرد یک تنی و اسبچه های باژن محدود قد حاصل تکامل این دسته است که هم اکنون هم موجود هستند. دسته ی دوم به آسیای مرکزی و نهایتاً ایران کشیده شدندکه اسبهای خونگرم خوانده شدند، ژن رشد قد آنها هنوز فعال است و قد آن ها تا ۱۸۰ سانتی متر هم رسیده است. پس:

۱- تکامل اسب در این بخش دنیا ادامه دارد ۲ – اسب های موجود حاصل تکامل همان اسب ها هستند که که در تصویرهای بالا دیده می شوند.

تاریخ یا زمان را نمیشود دستکاری کرد ما خود را با آن تطابق میدهیم یعنی بر می گردیم به مثلاً یک میلیون سال اخیر، آغاز یک میلیون سال اخیر. در بخش شرقی نیمکره ی شمالی زمین هستیم ، همین ایران و آسیای مرکزی و مزو پو تامیا. آب و هوا چطور است؟ ملایم ، بارانی ، مرطوب . انسان دوره ی نو سنگی را شروع کرده و از سنگ حتی پیکان می سازد یعنی می تواند شکار کند.

زمین کمترین منطقه ی خالی را دارد یا حوضچه ها و گودال های آب است یا سرسبز و علف برای برای چرای علفخواران که گله های فروان آن ها همه جا پراکنده است . انسان اسب را برای خورشت خود و سگ هایش که شاید تازه اهلی کرده شکار میکند و دریافته است که این اسب های کوتاه ۱۲۰ سانتی متری و کمتر بار هم می برند و احتمالاً می شود بر آنها سوار هم شد

از اتفاقات جالب سده های یک میلیون سال اخیر غیر از اهلی کردن گله های اسب بوسیله ی انسان تشکیل حکو مت های مختلف در نقاط مختلف نیمکره است حکومت های محلی و قوم و طایفه ای . قدیمی ترین آنها سومریان،آشوریان وبعد پارسها، عیلام و بابل و غیره که هرکدام نشانه و عقاید و خدایان جداگانه داشتند و در اصل بر سر مرزها و درعمل به نام آنها باهم در نبرد بودند و هرچند گاه یکی غالب می شد و همه را زیر انقیاد می آورد و در همه احوال همگام و جنگجو بودند مثلاً پارس ها هشت رأس اسب سفید را که یک گردونه ی طلایی را می کشید که زیر اشعه ی خورشید می درخشید گردونه ی خدای خورشید پیشاپیش سپاه خود به حرکت در می آوردند.

در این زمان اسب اهلی شده بود می دانید تاریخ را به ۴۰۰۰سال پیش از میلاد مسیح برده ایم یعنی زمان سومریان با پایتختی که به خوبی معلوم نیست کجا بوده مرکز ایران یا حاشیه ی خلیج فارس.و حالا دیگر معلوم شده است که اسب نه تنها خورشت انسان است بارکش و مرکوب او نیز هست وقتی بر آن می نشست اگر پایش را دراز می کرد به زمین می خورد به این تصویرها توجه کنید تازه این ها متعلق به یک هزاره پیش از میلاد است.

 

اسب کرد

همانگونه که در تصویر بالا مشاهده میکنید اسب کوتاه است و سوار اگر راحت روی آن بنشیند پاهایش به زمین میرسید می گویند خسرو پرویز است و شبدیز خوب ابتدای هزاره ی اول میلادی است قد اسبها به ۱۳۰ سانتیمتر به زحمت رسیده است . میگویند تکامل نیست تحول است ، تغییر است پس دندان های آسیا را چه می گویی؟ سکوم؟ چشم و دید که مثل انسان شده و سم از چهار انگشت؟…. نه آقا جان این تکامل است کلمه ی فرنگی آن خوب ترجمه شده است.

تاریخ نمی نویسیم بنابراین راجع به صد و هزار و میلیون سال بحث نداریم حالا در تمام نیمکره گله های اسب های کوتاه متفرق و فراوان است و قابل شکار.

در فاصله ای به وسعت ۲۰ ملیون سال گذشته در میان اسب های موجود اسب دیگری پیدا شده است که در قرن نوزده هم به نام پرزوالسکی ( کاشف آن ) خوانده شدند هم اکنون هم موجود هستند پس حالا در فضایی به وسعت ۵۰ میلیون سال ( سال اولین مهاجرت اسب از امریکای شمالی به آسیا و اروپا) اسب های کوتاه فراوان است و در گوشه ای از این فضا اسب دیگری هم هست که از تکامل اسب کوتاه ها حاصل شده است .

تکامل و زیست اسب های کوتاه همچنان ادامه دارد ، اسب اهلی شده اند و حکومت های محلی آشور ، پارس، بابل و……. تشکیل شده و هر کدام قسمتی از آسیای مرکزی تسخیر و به نام قوم خود حکومتی تشکیل داده اند.

اسب پرزوالسکی

حالا که اسب پرزوالسکی را دیدیم و شناختیم و فهمیدیم که تغییرات آن را از شکل عمومی اسب های کوتاه نیمکره بیرون کرده است این حرف هارا تکرار میکنیم : اسب اهلی شده است . از اسب بغیر از شکار و خورده شدن استفاده ی بارکشی و گردونه کشی هم می شود.

اسب های کوتاه در نتیجه ی گذر صدها و هزاران سال بلندتر شده اند به ترتیبی که افرادی با تمهیداتی بر آنها سوار می شوند. حکومت های منطقه ای هرکدام مرکزی برای تولید اسب ساخته اند اسب پارسی، سومری و…….. مشهور شده اند . در برخی بخش ها اسب ها چند سانتیمتر قد بلندتر شده اند از آنچه هفتاد میلیون سال پیش بودند و ما حالا سنگواره ی آن ها را داریم.

اسب کرد

سر انجام تکامل قد ۴۰ سانتی متری اسب را به ۱۴۰ سانتی متر رسانید و دو اسب عرب و ترکمن سر از میان اسب های کوتاه بر آورددند و اسب ترکمن حتی به ۱۵۰ سناتیتمتر هم رسید اولی را به سواری و حمل ونقل اختصاص دادیم و در جنگ به کاربردیم و نام آن را نسایی قرار دادیم و دومی را اسب ترکمن. این دو اسب هنوز در جریان تکامل بوده و هستند هرچند خدمات جدی آن ها به انسان به نام اسب کامل شروع شده است.

چیزی که زیاد نام برده شد قد اسب بود و چیزی که فراموش شد آزمایشگاه و وضع خون و نسبت همخونی آن ها با همدیگر بود مگر نگفتیم که این اسب ها از کجا و از کدام اسب موجود شده و آمده اند؟ هیچ اختلاطی با خون آن ها فراهم نشده است اگر اسبی در جهان وجود داشته و در محیط و محوطه و دسترس این اسب ها نبوده است که آمیختگی خونی و نژادی فراهم آید

اسب های نسایی مراحل تکاملی اسبهای کوتاه بوده و هستند قد آن ها گاهی به ۱۵۰ سانتیمتر رسیده است هرجایی که به آنها به دقت رسیدگی و انتخاب و کشش عاقلانه و عالمانه شده اند چه اسب های زیبایی بدست آمده اند نام آن ها را اصیل گذاشته اند . نمی دانم می دانسته اند اصل آن کجاست و از کجا آمده اند ما آن ها را عرب می نامیم ، اسب های اصیل عرب . در میان آنها در هزاره های اخیر گاهی سرهای بزرگ، گردن های ستبر ، سینه های عمیق و ریه های جا دار ، گاهی قلم های کلفت و مودار و زمانی بسیار ظریف پیدا شده است

این گونه حوادث زیاد اتفاق می افتد و بعدها در کشش های داخلی از میان میروند و جای خود را را به همان اندام های ظریفی که تکامل طرح آن را زده است می دهند . ما این اسب هایی که سینه ی عمیق دارند ، گاهی با دست و پای ظریف حتی نازک و زمانی قلم های کلفت اسب کرد نام داده ایم. این اسب ها کمتر مانند خود را تولید می کنند و با تکاملی که در جریان آن هستند اغلب نتاج آنها ظریف و زیبا و اسبی خواهد شد که عرب نامیده شده اند بنا بر این هر گونه اندام شناسی که برای آنها نوشته می شود تغییر می کند و نمونه هایی را به زودی نام می بریم و با عکس ارائه میدهیم.