Image


در زمینی به مساحت 30/000 متر مربع زیر مجموعه کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان روانسر می باشد ، اسب های پرورشی در این مجموعه همگی از نژاد کورد خالص بوده که خاستگاه اصلی اسب کورد کوه های زاگرس می باشد.

title_5e90129eea4bc14353328531586500254
title_5e90129eea52617619309811586500254
title_5e90129eea5891608178111586500254
title_5e90129eea5ec14135867161586500254
title_5e90129eea64d3551094261586500254
title_5e90129eea6ad14581877001586500254
title_5e90129eea7289197137841586500254
title_5e90129eea78914253748521586500254
 
title_5e90129eea7f512776602861586500254
title_5e90129eea85312761995951586500254
title_5e90129eea8b19315861731586500254
title_5e90129eea91112867493061586500254
 
title_5e90129eea98417300318131586500254
  
title_5e90129eea9eb12452826231586500254
  
title_5e90129eeaa517675842851586500254
  
title_5e90129eeaabc6845551411586500254
  
title_5e90129eeab2619008281351586500254
  
title_5e90129eeab8c7455103341586500254