Image


در زمینی به مساحت 30/000 متر مربع زیر مجموعه کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان روانسر می باشد ، اسب های پرورشی در این مجموعه همگی از نژاد کورد خالص بوده که خاستگاه اصلی اسب کورد کوه های زاگرس می باشد.

title_5fcc0da94a91215868571171607208361
title_5fcc0da94a97811308852351607208361
title_5fcc0da94a9cb4960483811607208361
title_5fcc0da94aa3b12042214931607208361
title_5fcc0da94aa9d79505781607208361
title_5fcc0da94aaff340098401607208361
title_5fcc0da94ab5f11030405511607208361
title_5fcc0da94abc01237121181607208361
 
title_5fcc0da94ac1f6461730161607208361
title_5fcc0da94ac8419537941291607208361
title_5fcc0da94ace29781968461607208361
title_5fcc0da94ad414323158961607208361
 
title_5fcc0da94ada416932034781607208361
  
title_5fcc0da94ae0e21323450931607208361
  
title_5fcc0da94ae73568785131607208361
  
title_5fcc0da94aed73914304761607208361
  
title_5fcc0da94af394232930441607208361
  
title_5fcc0da94af9c18142136601607208361