Image


در زمینی به مساحت 30/000 متر مربع زیر مجموعه کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان روانسر می باشد ، اسب های پرورشی در این مجموعه همگی از نژاد کورد خالص بوده که خاستگاه اصلی اسب کورد کوه های زاگرس می باشد.

title_5ed6c66564f1712060305891591133797
title_5ed6c66564f7e21277267451591133797
title_5ed6c66564fdf3228883181591133797
title_5ed6c665650406227851631591133797
title_5ed6c665650a25350932551591133797
title_5ed6c66565100791175701591133797
title_5ed6c6656515f4534792151591133797
title_5ed6c665651de10907414991591133797
 
title_5ed6c6656524015062791931591133797
title_5ed6c665652a24694533901591133797
title_5ed6c6656530e12390276381591133797
title_5ed6c6656536d17399523581591133797
 
title_5ed6c665653d011051213541591133797
  
title_5ed6c66565434811477741591133797
  
title_5ed6c665654965830928171591133797
  
title_5ed6c665654f82012034171591133797
  
title_5ed6c665655be5961167191591133797
  
title_5ed6c6656562d6467266581591133797